Ako zostať v bezpečí dnes a zajtra

Pandémia COVID-19 zmenila spôsob, akým žijeme svoje životy, a rovnako zmenila aj náš spôsob podnikania. Boli zavedené obmedzenia na ochranu nášho zdravia, ktoré nás ovplyvňujú ako jednotlivcov, ale rovnako aj pre spoločnosti, organizácie, školy, verejné a súkromné inštitúcie.

Keď sa postupne vraciame k normálu, veľa nových foriem správania, ako je fyzické dištancovanie, virtuálne stretnutia a zvýšené hygienické opatrenia, budú pravdepodobne pretrvávať naďalej. S inteligentnými riešeniami si môžeme navzájom pomáhať držať sa nových rutín.

Naše osvedčené a vyskúšané riešenia sú navrhnuté tak, aby zvyšovali bezpečnosť a maximalizovali prevádzkovú efektivitu spoločností. Umožňujú nám pokračovať v každodennom podnikaní a zároveň chrániť nás a ľudí okolo nás.

Bezdotykové ovládanie prístupu

Systém pre bezdotykové riadenie prístupu uľahčuje dodržiavanie fyzických vzdialeností a zvýšené hygienické požiadavky. S bezdotykovým prístupom nie je potrebné fyzicky otvárať dvere – návštevníci dostanú namiesto prístupovej karty do budovy QR kód. Môže im byť udelený prístup v konkrétnom čase, a je možné zrušiť alebo upraviť ich prístup podľa potreby. Týmto spôsobom budete mať vždy úplnú kontrolu a budete vedieť, kedy váš návštevník prišiel a opustil budovu.

Systémy miestneho rozhlasu

So systémami miestneho rozhlasu môžete spravovať správy a aktualizácie v prostrediach, ako sú školy, maloobchody, hotely a verejné budovy. Patria medzi ne pravidelné plánované pripomenutia, oznámenia vyvolanými udalosťami alebo živé hlasové správy, keď nastane situácia, ktorá si vyžaduje okamžitú akciu. Napríklad je možné spustiť opakujúcu sa správu v plánovaných intervaloch, ktorá ľuďom pripomína, aby si umývali ruky a používali dezinfekčné prostriedky na ruky, ako aj udržiavali fyzickú vzdialenosť alebo zostali doma, keď sa cítia chorí.

Živé hlasové správy sa používajú, keď nastane situácia, ktorá si vyžaduje okamžitú akciu, napríklad na pripomenutie ľuďom, aby udržiavali fyzickú vzdialenosť, keď je miesto príliš preplnené.

Kontrola davu a obsadenosti

Systémy na počítanie ľudí, kontrolu davu a odhad obsadenia pomáhajú riadiť návštevnosť.

Počítadlo ľudí počíta počet ľudí, ktorí vstupujú a vystupujú z budovy alebo na miesto a v akom čase to robia. Analýzou čísel je ľahké zodpovedajúcim spôsobom plánovať, robiť informované rozhodnutia, prijímať okamžité opatrenia, zlepšovať služby a prevádzkovú efektívnosť.
Môže sa tiež použiť na spustenie akcie – napríklad na vytvorenie varovania založeného na číslach na spustenie požadovanej akcie, keď určitý počet ľudí vstúpi do priestorov.

Live streaming

Vždy praktické riešenie, ale zvlášť užitočné, keď platia obmedzenia týkajúce sa cestovania a stretnutí, živé vysielanie umožňuje napríklad zdieľanie informácií so širším publikom v hľadiskách, triedach a bohoslužbách pri súčasnom dodržiavaní požiadaviek na fyzické zabezpečenie. A keďže minimalizuje zbytočné cestovanie, je to aj environmentálne udržateľné.

Dosah z krátkodobého a dlhodobého hľadiska

Ponúkame inovatívne a dostupné riešenia, ktoré zvyšujú bezpečnosť a maximalizujú výkonnosť podniku a efektivitu prevádzky, a predovšetkým nám umožňujú pokračovať v každodennom podnikaní a zároveň chrániť nás a ľudí okolo nás – dnes a zajtra.