Systém ANPR – Automatic Number Plate Recognition

Je systém na automatické rozpoznávanie EČV pomocou špeciálnej kamery alebo softvérovej aplikácie.
Systém na rozpoznávanie poznávacej značky vozidla prostredníctvom sieťovej kamery môže realizovať otvorenie závory a uvoľnenie vozidla do priestoru parkoviska zachytením čísla poznávacej značky prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel a identifikáciou informácií o vozidle.

Automatické rozpoznávanie evidenčných čísiel vozidiel

Takýto systém pracuje autonómne alebo s integráciou do nadstavbového systému riadenia parkoviska alebo systému kontroly vstupov. Pri inštalácii v exteriéri sú potrebné skúsenosti na správne nastavenie kamery, tak aby mohla korektne rozpoznať EČV v rôznych svetelných podmienkach. Z tohto dôvodu sa najčastejšie stretávame s aplikáciami kde sú kamery zväčša umiestnené v rámci vjazdu do objektu čím eliminujú nepriaznivé vplyvy.
Rýchle a presné výsledky

Rýchle a presné výsledky

Toto riešenie umožňuje používateľom zhromažďovať dôležité dopravné údaje a spravovať všetky aspekty – od automatického zisťovania EČV až po získanie forenzných výsledkov vyhľadávania.

Nové príležitosti

Nové príležitosti

Zvýšená funkčnosť a dostupnosť ANPR riešení, ktoré sú dostupné prakticky pre akúkoľvek aplikáciu, znamená, že inštalatéri môžu teraz pomáhať svojim klientom používať ANPR nad rámec tradičných bezpečnostných účelov.

Kontrola rýchlosti

Kontrola rýchlosti

ANPR pomáha udržiavať bezpečnosť ľudí vo veľkých logistických centrách. Vďaka neustálemu pohybu vozidiel majú majitelia logistických centier náročnú úlohu minimalizovať riziko kolízií, ktoré by mohli mať za následok vážne zranenie zamestnancov alebo návštevníkov.

10 tipov na výber správnych CCTV kamier pre vás

Výber správnych bezpečnostných kamier je rozhodnutím, ktorému čelia spoločnosti všetkých veľkostí a zo všetkých odvetví.

Ako zvoliť správne rozlíšenie

Rozhodovanie o tom, aké rozlíšenie kamery je pre vašu aplikáciu najvhodnejšie, nie je komplikované, ale môže byť mätúce.

Kamerový systém

Kamerové systémy boli medzi bezpečnostnými zariadeniami kedysi riadny luxus. Dnes sú kamery najfrekventovanejším bezpečnostným zariadením.

Referencie

Základná škola Narnia
Detské jasle Ružinov
Polyfunkčný objekt Gajova 4
Vajnorské záhrady
Polyfunkčný objekt Kvetoslavov
Vila v Rohožníku

Kontaktujte nás pre cenovú ponuku: +421 948 511 107

Sme odborníkmi v tom, čo robíme. Myslíme na každý detail a držíme sa legislatívnych a strategických noriem.