fbpx
Arm-Tech Security Systems

Spoločnosť Arm-Tech je profesionálom v oblasti predaja a montáže zabezpečovacích zariadení. Ako neustále rastúca a rozvíjajúca sa spoločnosť si zakladáme na kvalite našej práce a spoľahlivých riešeniach jednotlivých projektov. Individuálny prístup a korektná komunikácia je základom úspechu.

Kontaktujte nás


Sledujte nás

Profesionálne poradenstvo

Rýchla lokalizácia hrozieb

Chráni osoby a majetok. Široká škála kamier a ich príslušenstva zaručuje optimálny kamerový systém podľa konkrétnych požiadaviek a individuálneho rozpočtu.

Bezplatná obhliadka

Kamerový systém

Okrem klasických bezpečnostných úloh, ako je monitorovanie okolia a ochrana vonkajšieho prostredia proti vandalizmu, rušeniu a priemyselnej špionáže, môže byť kamerový systém použitý pre zdokonaľovanie postupov, a k zvýšeniu bezpečnosti pri práci

Inštalácia a servis

Inštalácia a servis

Poskytujeme komplexné služby v oblasti ochrany a bezpečnosti – od zhodnotenia rizík, cez návrh a inštaláciu bezpečnostnej techniky až po jej servis.

CCTV Kamera

Bezpečnostná kamera je ochranným zariadením, ktoré už na pohľad vzbudzuje rešpekt. Zabudovaním tohto druhu ochrany zvýšite bezpečnosť daného objektu a získate dokonalý prehľad o tom, čo sa na danom mieste deje alebo dialo v čase Vašej neprítomnosti.

Komplexný bezpečnostný systém

Bezpečnostný systém, slúži na monitorovanie pohybu či konanie osôb v konkrétne vymedzenom priestore. Kamerový záznam a z neho získaný výstup Vám umožňuje použiť ho aj na právne úkony v prípade narušenia bezpečnosti či porušenia právnych noriem. V mnohých prípadoch slúži ako dôkazový materiál.
Kamerový Systém a GDPR

Aj Váš dom môže byť inteligentný, v rátane kamerového systému, zabezpečovacej signalizácie či videovrátnika.

Povinnosti pri využívaní kamerových systémov

Aj Váš dom môže byť inteligentný, v rátane kamerového systému, zabezpečovacej signalizácie či videovrátnika.

Monitorovanie priestoru kamerovým systémom

Aj Váš dom môže byť inteligentný, v rátane kamerového systému, zabezpečovacej signalizácie či video vrátnika.

Kamerové systémy ArmTech

Referencie

Základná škola Narnia
Detské jasle Ružinov
Polyfunkčný objekt Gajova 4
Vajnorské záhrady
Polyfunkčný objekt Kvetoslavov
Vila v Rohožníku

Kontaktujte nás pre cenovú ponuku: +421 948 511 107

Sme odborníkmi v tom, čo robíme. Myslíme na každý detail a držíme sa legislatívnych a strategických noriem.