EPS – Elektronický požiarny systém

Elektronický požiarny systém je doplnkové bezpečnostné zariadenie, ktoré slúži na ochranu objektov v prípade vzniku požiaru. Súbor senzorov dymu monitoruje objekt a v prípade rizika hlási výskyt požiaru.

Efektívna funkčnosť požiarneho systému

V mnohých prípadoch verejných budov, priemyselných objektov či firiem vzniká povinnosť vybavenia objektu systémom EPS. Dôsledná príprava projektu si vyžaduje precíznu obhliadku objektu a navrhnutie strategického i praktického riešenia tak, aby spĺňalo všetky legislatívne požiadavky a jeho funkčnosť bola efektívna.
detekcia požiaru

Včasná detekcia požiaru

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a preto nasadenie systému Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) v objekte zachrániť nielen väčšie materiálne hodnoty, ale i ľudské životy.

Moderné systémy

Moderné systémy

V dnešných systémoch je možné zefektívniť prevádzku EPS použitím komunikačných prostriedkov akými sú hlásenia o presnom mieste požiaru alebo poruche na mobilný telefón, cez e-mail alebo na diaľku na externý dispečing cez internet.

eps

EPS od profesionálov

Sme držiteľom statusu oprávnená osoba, ktorý udeľuje Ministerstvo vnútra SR firmám odborne spôsobilým na projektovanie a inštaláciu elektronických požiarnych signalizácií.

Detekcia požiaru

Systém EPS je súčasťou projektu požiarnej ochrany budovy, ale môže byť vybudovaný aj na želanie majiteľa objektu pre zvýšenie bezpečnostného štandardu budovy, prípadne pre lepšie podmienky poistenia budovy.
Legislatíva
• Elektrická požiarna signalizácia je definovaná sústavou slovenských a európskych harmonizovaných noriem EN 54-xx.
• Nutnosť inštalácie EPS do objektu je v slovenskej legislatíve vymedzená vyhláškou č.94/2004 Z.z. a jej vlastnosti určuje vyhláška č. 726/2002 Z.z.

Moderný EPS systém

V dnešných moderných systémoch je možné zefektívniť prevádzku EPS použitím komunikačných prostriedkov akými sú hlásenia o presnom mieste požiaru alebo poruche na mobilný telefón, cez e-mail alebo na diaľku na externý dispečing cez internet.
Elektrická požiarna signalizácia je elektronické požiarnotechnické zariadenie slúžiace na včasnú detekciu požiaru, informovanie obsluhy, ovládanie nadväzných požiarnotechnických zariadení a bezpečnú evakuáciu osôb.
EPS pozostáva z vyhodnocovacej ústredne, požiarnych automatických a tlačidlových hlásičov, akustickej a vizuálnej signalizácie a vstupno-výstupných periférií.
Arm-Tech Referencie

Referencie

Základná škola Narnia
Detské jasle Ružinov
Polyfunkčný objekt Gajova 4
Vajnorské záhrady
Polyfunkčný objekt Kvetoslavov
Vila v Rohožníku

Kontaktujte nás pre cenovú ponuku: +421 948 511 107

Sme odborníkmi v tom, čo robíme. Myslíme na každý detail a držíme sa legislatívnych a strategických noriem.