OCHRÁNIME VÁS A VÁŠ MAJETOK

Kontaktujte nás

0948 511 107
OCHRÁNIME VÁS A VÁŠ MAJETOK
Awesome Image

EPS – Elektronický požiarny systém

Elektronický požiarny systém je doplnkové bezpečnostné zariadenie, ktoré slúži na ochranu objektov v prípade vzniku požiaru. Súbor senzorov dymu monitoruje objekt a v prípade rizika hlási výskyt požiaru.

Efektívna funkčnosť požiarneho systému

V mnohých prípadoch verejných budov, priemyselných objektov či firiem vzniká povinnosť vybavenia objektu systémom EPS. Dôsledná príprava projektu si vyžaduje precíznu obhliadku objektu a navrhnutie strategického i praktického riešenia tak, aby spĺňalo všetky legislatívne požiadavky a jeho funkčnosť bola efektívna.

Včasná detekcia požiaru

Rýchla lokalizácia

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a preto nasadenie systému Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) v objekte zachrániť nielen väčšie materiálne hodnoty, ale i ľudské životy.

Awesome Image
Awesome Image

Moderné systémy

V dnešných systémoch je možné zefektívniť prevádzku EPS použitím komunikačných prostriedkov akými sú hlásenia o presnom mieste požiaru alebo poruche na mobilný telefón, cez e-mail alebo na diaľku na externý dispečing cez internet.

EPS od profesionálov

Sme držiteľom statusu oprávnená osoba, ktorý udeľuje Ministerstvo vnútra SR firmám odborne spôsobilým na projektovanie a inštaláciu elektronických požiarnych signalizácií.

Awesome Image

Detekcia požiaru

Systém EPS je súčasťou projektu požiarnej ochrany budovy, ale môže byť vybudovaný aj na želanie majiteľa objektu pre zvýšenie bezpečnostného štandardu budovy, prípadne pre lepšie podmienky poistenia budovy.
Legislatíva
• Elektrická požiarna signalizácia je definovaná sústavou slovenských a európskych harmonizovaných noriem EN 54-xx.
• Nutnosť inštalácie EPS do objektu je v slovenskej legislatíve vymedzená vyhláškou č.94/2004 Z.z. a jej vlastnosti určuje vyhláška č. 726/2002 Z.z.

Moderný EPS systém

V dnešných moderných systémoch je možné zefektívniť prevádzku EPS použitím komunikačných prostriedkov akými sú hlásenia o presnom mieste požiaru alebo poruche na mobilný telefón, cez e-mail alebo na diaľku na externý dispečing cez internet.
Elektrická požiarna signalizácia je elektronické požiarnotechnické zariadenie slúžiace na včasnú detekciu požiaru, informovanie obsluhy, ovládanie nadväzných požiarnotechnických zariadení a bezpečnú evakuáciu osôb. EPS pozostáva z vyhodnocovacej ústredne, požiarnych automatických a tlačidlových hlásičov, akustickej a vizuálnej signalizácie a vstupno-výstupných periférií.

Pomer Cena / Výkon
Pomer Cena / Výkon

Produkty najvyššej kvality
Produkty najvyššej kvality

Profesionálny tím
Profesionálny tím

24/7
Technická podpora
24/7
Technická podpora

Cenová ponuka
do konca dňa
Dohodnutie
obhliadky priestoru