3 veci, ktoré by ste mali vedieť o technológii WDR

Čo vlastne robí technológia WDR

Dynamický rozsah predstavuje pomer medzi najväčším a najmenším merateľným množstvom niečoho. V prípade video monitorovania dynamický rozsah meria pomer medzi najsvetlejšími a najtmavšími prvkami obrázku. Technológia WDR je vynikajúca pre scény s vysokým kontrastom, ktoré vyvažujú súčasne jas a tieňované oblasti.

Decibely (dB) je hodnota, pomocou ktorej sa meria dynamický rozsah. Technológiu WDR definujeme na 60 a viac dB, hoci dnes už nie je neobvyklé vidieť kamery s WDR 120 dB alebo viac. Nezabúdajte však, že každý výrobca má svoj vlastný spôsob stanovenia dB kamery. Preto pri porovnávaní technických údajov o produkte je možné, že kamera s nižším pomerom prevyšuje konkurenciu s vyšším pomerom dB.

Ako funguje technológia WDR

Bezpečnostné kamery s technológiou WDR používajú buď digitálne WDR (DWDR) alebo True WDR. Technológia True WDR používa obrazové senzory a procesor digitálneho signálu (DSP) na zabezpečenie rovnomerného osvetlenia všetkých oblastí obrazu. CCTV kamera s technológiou True WDR má dva senzory, ktoré uskutočňujú dve skenovania každého snímku. Prvý pri nízkej rýchlosti (na zachytenie väčšieho množstva svetla) zobrazuje obrázok za normálnych svetelných podmienok. Druhé skenovanie sa robí vysokou rýchlosťou, aby sa zachytilo menej svetla a získal sa obraz so silným svetlom na pozadí. DSP procesor kombinuje tieto dva skeny do jedného, ​​vyváženého a dobre osvetleného obrázku.

WDR

DWDR používa algoritmy namiesto senzorov na digitálne rozjasnenie príliš tmavých oblastí a stlmenie príliš svetlých oblastí. Pri poskytovaní WDR sa DWDR spolieha na DSP čip namiesto obrazového snímača. Upravuje každý jednotlivý pixel obrázka a podľa toho vypočítava expozíciu. Táto technika má určité obmedzenia. Intenzívna manipulácia s pixelmi vedie k tomu, že celkový obraz je zrnitejší. Na druhej strane DWDR nepotrebuje nákladné obrazové snímače, takže DWDR môže byť ekonomickejšou možnosťou.

Čo robiť v prípade ak nemáte technológiu WDR

Existujú dve možnosti na zlepšenie expozície obrazu bez použitia WDR. V scéne s vysokým kontrastom sa kamera nastaví na priemernú intenzitu osvetlenia, čo stmaví obraz. Ak nie je k dispozícii žiadna technológia WDR, kompenzácia protisvetla (BLC) zosvetlí obrázok, aby ste lepšie videli tmavšie detaily. BLC je stará technika, ktorá používa DSP na zvýšenie úrovne expozície pre celý obrázok. Namiesto vyváženia jasu na preexponovaných a podexponovaných oblastiach obrázka, ako to robí WDR, rozjasní celý obrázok. Toto je dobré riešenie, aby ste zabránili vymývaniu obrázkov, ktoré už sú príliš osvetlené.

Highlight compensation (HLC) je technológia, pri ktorej obrazové senzory detegujú silné svetlo v obraze a znižujú expozíciu v týchto oblastiach, aby sa zvýšila celková kvalita obrazu. V slabo osvetlenej scéne s jasným osvetlením spôsobeným napr. pouličnným osvetlením môže byť celkový obraz príliš tmavý. Ak nie je dostupná žiadna WDR, použite HLC. Kamera automaticky potlačí zdroje jasného svetla, čo umožňuje správnu expozíciu susedných oblastí.

Bez ohľadu na zadanú hodnotu dB sa výsledky obrazu budú líšiť v závislosti od zložitosti a množstva pohybu v scéne. Na určenie najlepšej kamery pre danú aplikáciu je vždy najlepšie otestovať, či vyhovuje potrebám a očakávaniam zákazníka.