Tipy a triky na perimetrickú ochranu

Predstavujeme najnovšie inovácie v oblasti vysoko presnej perimetrickej ochrany. Táto technológia vylepšuje funkcie detekcie narušenia definovaného priestoru tým, že obsahuje objektový filter, vysoko presný spôsob rozlíšenia medzi ľuďmi a vozidlami. Predmety, ktoré prechádzajú definovanou čiarou, možno klasifikovať ako ľudské alebo motorové vozidlá, čo uľahčuje vyhľadávanie nehôd a umožňuje nastavenie výstrah pre konkrétne typy narušenia.

Výber vhodného miesta inštalácie

Miesto inštalácie by malo poskytovať veľké zorné pole v otvorenom priestore bez drastických zmien svetelných podmienok. Scéna by mala byť bez vizuálnych rozptylov a často sa pohybujúcich objektov. Nemala by obsahovať veľké prekážky v okolí cieľovej oblasti, ktoré môžu blokovať výhľad na potencionálnych narušiteľov.

Miesta s jasne definovanými hranicami sú ideálne na inštaláciu. Absencia fyzickej bariéry však nebráni schopnosti chrániť definovaný obvod. Obvodová ochrana sa môže použiť na detekciu ľudí padajúcich do vodných plôch alebo votrelcov na strechách. Filter objektov dokáže rýchlo rozlíšiť jazdu autom po chodníku alebo ľudí, ktorí kráčajú po diaľnici.

Výber správneho typu inštalácie

Vhodný typ inštalácie je tiež nevyhnutný pre úspešnú perimetrickú ochranu. Kamery by mali byť inštalované vo výške, kolmo na monitorovanú oblasť. Odporúčaná inštalačná výška je vyššia ako 3 metre a maximálna výška sa pri rôznych šošovkách líši. Odporúčaný uhol inštalácie je 0 ° ~ 45 °.

Zvážte, ako bude scéna vyzerať v noci. Ak bude kamera zachytávať svetlomety vozidla priamo, drastická zmena svetelných podmienok bude mať negatívny vplyv na výkon detekcie. Ak okolité svetlo nie je dostatočne jasné, môže to ovplyvniť presnosť detekcie.

Používanie správneho objektívu

Odporúčaná šošovka je objektív s ohniskovou vzdialenosťou, ktorá je dostatočne široká, aby pokryla celý obvod, ak je to možné. Ak nie, môžete navrhnúť použitie viacerých obvodových ochranných kamier na zabezpečenie plného pokrytia oblasti.

Dahua s nástrojom Analytics+

Najnovšie kamery spoločnosti Dahua s nástrojom Analytics+ umožňujú používateľom vybrať si okrem ochrany obvodu aj jedno z niekoľkých pokročilých analytických nástrojov ako počítanie osôb, tepelné mapy na vizualizáciu pohybu alebo rozpoznávanie tváre.